Privatumo politika

Privatumo politika

PERSONAL DATA PROTECTION AND PRIVACY POLICY
 1. General provisions
 • The Data Protection and Privacy Policy is prepared in accordance with the Personal Data Processing Rules of UAB Pethome, which regulate the basic principles and procedures. In accordance with the Rules and this policy, the personal data of visitors and registered usersof the http:// pethome.lt/Website(hereinafter referred to as the Pethome Website) are processed.
 1. The protection of personal privacy is of great importance, so it is important that visitors to the Pethome website know when and what data is collected, collected, stored, used and ensured that the requirements for the protection of personal data are met.
 2. The collection, processing and storage of data is established by this personal data protection and privacy policy, the Law on Legal Protection of Personal Data of the Republic of Lithuania and other legal acts.
 3. Personal data is collected, processed and stored automatically, for legitimate purposes, when the data subject gives his/her consent, i.e. agrees to comply with the Pethome Website Usage Rules and Personal Data Protection and Privacy Policy. Consent is valid indefinitely until the person withdraws his/her consent by informing the Pethome website administrator by e-mail: info@pethome.lt. Or delete your account.
 4. The personal data we collect is only that you voluntarily provide on the Pethome website and you consent to the processing of personal data in accordance with this Personal Data Protection and Privacy Policy and confirm that:
5.1. You and/or your representatives know that they have the right to refuse to provide their personal data, but understand that personal data is necessary and necessary for the unambiguous identification of the Buyer and/or his/her representatives for the purposes of online trading, and if you do not provide personal data and/or consent to their processing for the purpose of online trading, you will not be able to conclude and/or execute the contract. 5.2. you and/or your representatives agree to provide your personal data specified in these Rules and do not object to pethome processing of personal data provided by the Buyer and/or its representatives for the purpose of online trading. 5.3. You and/or your representatives are informed about their right to access their personal data processed by Pethome and how they are processed, to request rectification, destruction of your personal data or to suspend the processing of your personal data when the data is processed in a manner that does not comply with the provisions of the law, to object to the processing of their personal data for any of the purposes.
 1. Personal data
 2. Personal data is a person’s name, address, e-mail address or telephone number. Information that is not related to a specific person, such as the number of visitors to the Pethome website, is not included in the concept of personal data.
 3. Personal data is used for personal identification purposes in accordance with the requirements established by the Law on Legal Protection of Personal Data of the Republic of Lithuania and other legal acts.
 4. Personal data shall be used for personal identification purposes in accordance with the requirements laid down in the legislation on the protection of personal data.
III. Preservation and processing of personal data
 1. Pethome svetainės lankytojo duomenys yra saugomi Pethome išpirktame serveryje, talpinamam Interneto Vizija duomenų centre, serveriai.lt serveryje, kuris techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis yra apsaugotas nuo duomenų praradimo, sunaikinimo, prieigos, keitimo ar platinimo veiksmų. Prieigą prie duomenų turi tik įgalioti asmenys, kurie atsakingi už serverio techninę, komercinę bei turinio redakcinę priežiūrą. Tačiau, nepriklausomai nuo reguliariai vykdomos kontrolės, absoliuti apsauga nuo visų galimų pavojų visgi yra neįmanoma.
 2. Pethome svetainės naudojimo metu surinkti duomenys, kaip IP adresas, data, laikas ir peržiūrėti puslapiai serveryje yra kaupiami statistikos tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. IP adresas lankytojų identifikavimo tikslu nenaudojamas.
 3. Asmens vardas ir pavardė, pašto adresas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris naudojami siekiant apdoroti Jūsų prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras), spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu, informuoti lankytoją apie įdomius Pethome pasiūlymus, vykdyti kitus įsipareigojimus. Toks duomenų gavimas, apdorojimas ir naudojimas yra vykdomas Pethome pirkimo-pardavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
 4. Svetainės lankytojai turi teisę nemokamai gauti informaciją apie pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti kreipdamasis į Pardavėją el. paštu info@pethome.lt arba paštu: Antakalnio g. 42, Vilnius, LT-10304.
 5. Svetainės lankytojai turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų kreipdamasis  el. paštu info@pethome.lt arba paštu: Antakalnio g. 42, Vilnius, LT-10304
 6. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims
 7. Surinkti asmens duomenys yra naudojami tik įmonės viduje. Kitos įmonės turi prieigą prie šių duomenų tik tuomet, jeigu jos teikia paslaugas Pethome. Tokiu atveju Pethome kontroliuoja, kaip jos laikosi duomenų apsaugos reikalavimų ir yra už tai atsakinga.
 8. Slapukų (Cookies) ir internetinio stebėjimo panaudojimas
 9. UAB “Pethome“ naudoja svetainę „Google Analytics“ marketingo ir optimizacijos tikslais. „Google Analytics“ suteikia galimybę tiksliau įvertinti lankytojo veiksmus svetainėje. Google pateikia tokį „Google Analytics“ veikimo būdo aprašymą: „Ši svetainė naudoja „Google Analytics“ tinklalapio analizės paslaugą, kurią teikia Google Inc. (Google). „Google Analytics“ naudoja slapukus – tekstinius failus, saugomus Jūsų kompiuteryje ir įgalina atlikti naudojimosi svetaine analizę. Slapukų surenkama informacija apie veiksmus svetainėje (įskaitant Jūsų IP adresą) bus persiunčiama ir saugoma Google serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šią informaciją Google naudos veiksmams svetainėje įvertinti, svetainės operatoriams skirtoms ataskaitoms apie svetainės aktyvumą sudaryti bei kitoms su svetaine ir interneto naudojimu susijusioms paslaugoms teikti. Google gali persiųsti šią informaciją trečiosioms šalims, jeigu to reikalauja įstatymai arba jei šios trečiosios šalys apdoroja informaciją Google pavedimu. Bet kokiu atveju, Google Jūsų IP adreso nesusies su kitais Google turimais duomenimis. Slapukai savarankiškai neįidentifikuoja konkretaus asmens. Duomenys surinkti slapukų pagalba daugiau susiję su konkretaus kompiuterio panaudojimu negu su konkrečiu interneto naudotoju, tačiau Jūs galite atsisakyti slapukų naudojimo, naršyklėje pasirinkdami tam tikrus nustatymus. Visgi atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju Jūs negalėsite išnaudoti visų svetainės teikiamų funkcijų. Naudodamiesi šia svetaine Jūs pareiškiate, kad sutinkate su Jūsų pateiktų duomenų Google apdorojimu aukščiau aprašytu būdu ir nurodytais tikslais.“
 10. Nepilnamečių asmenų apsauga
 11. Vaikai ir nepilnamečiai asmenys iki 18 metų neturėtų pateikti asmens duomenų, neturėdami tėvų ar globėjų sutikimo. Vaikų asmens duomenų nereikalaujama, jie nėra renkami ir neperduodami tretiesiems asmenims.
VII. Informacija ir pretenzijų perdavimas
 1. Pethome svetainės lankytojas turi teisę gauti informaciją apie jo pateiktus duomenis bei naudotis kitomis jam suteiktomis teisėmis. Taip pat turi teisę reikalauti ištaisyti, papildyti, panaikinti savo asmens duomenis išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. Informacija apie asmens tvarkomus duomenis teikiama nemokamai.
 2. Pethome, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@pethome.lt arba paštu: Antakalniog. 42, 10304 Vilnius, Lietuva).
VIII. Privatumo politikos keitimas
 1. Asmens duomenų ir privatumo politika iš dalies ar visiškai gali būti pakeistos. Asmens duomenų ir privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra talpinami Pethome svetainėje.
 2. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Asmens duomenų ir privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis Pethome svetainės paslaugomis.
 3. Jei po Asmens duomenų ir privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės Pethome svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.
Pet Home | Geriausia naminių gyvūnėlių parduotuvė šunims ir katėms
Logo
Pirkinių krepšelis